Τρίτη, 2 Ιουνίου 2015

ΔΣ ΕΕΣΣΤΥ

Ο συνάδελφος Παναγιώτης Κλειδόπουλος (εκπρόσωπος εργαζομένων στο ΔΣ της ΕΕΣΣΤΥ), μας ενημέρωσε ότι το ΔΣ θα συνεδριάσει την ΤΡΙΤΗ 2/6/2015 και ώρα 15.30’ με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.       Ενημέρωση των μελών Δ.Σ για θέματα της εταιρείας.
2.       Προσωρινή κατακύρωση που αφορά στον ανοικτό  διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΩΝ»  (Αρ. Διακ. : 27/2014)
3.       Αύξηση του πιστωτικού ορίου ενέγγυων πιστώσεων ως μορφή εξασφάλισης από δύο τραπεζικά ιδρύματα.
4.       Συζήτηση επί του ορισμού της  Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2015.
5.       Έγκριση απόσπασης του υπαλλήλου κ. Καραβίδα Νικήτα από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας στην ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ.
6.       Συνέχιση απασχόλησης δευτεροετών μαθητών ΕΠΑΣ  για πρακτική άσκηση και έγκριση διάθεσης 150 νέων μαθητών για το έτος 2015-2016.
7.       Καταβολή οφειλόμενων αναπαύσεων έτους 2013.
8.       Έγκριση Εισηγήσεων και Πρακτικών της Ειδικής Επιτροπής για τη χορήγηση Βοηθημάτων σχετικά με «εργοδοτικές- οικειοθελείς παροχές». 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου