Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017

Ξεκινά η διάθεση ετήσιων καρτών του ΟΑΣΑ

Συμπληρωματική Η.Δ. του ΔΣ / ΟΣΕ

Ο συν.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (εκπρόσωπος των εργαζομένων στο ΔΣ του ΟΣΕ) μας ενημέρωσε για την Η.Δ. του Δ.Σ.