Τρίτη, 4 Αυγούστου 2015

Δ.Σ ΕΕΣΣΤΥ

Ο συν.Παναγιώτης Κλειδόπουλος – εκπρόσωπος των εργαζομένων στο ΔΣ της ΕΕΣΣΤΥ – μας ενημέρωσε ότι την ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 και ώρα: 14.00’ θα συνεδριάσει το ΔΣ της ΕΕΣΣΤΥ με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:      
       
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.       Ενημέρωση των μελών Δ.Σ για θέματα της εταιρείας.
2.       Οριστική κατακύρωση που αφορά στον ανοικτό διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΩΝ» (Αρ. Διακ. : 27/2014)
3.       Έγκριση διενέργειας Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού «Εξαετής περιοδική επισκευή (ΠΕ) 120 Φορταμαξών υψηλών παρειών τύπου Eaoss-x σειράς 534, προϋπολογισμού οκτακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ (858.240,00€) πλέον ΦΠΑ», και εξουσιοδότηση Προέδρου για την έγκριση της διακήρυξης, καθώς και καθορισμός της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού.
4.       Έγκριση συνοπτικού σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2016.
5.       Έγκριση Εισήγησης Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών για χορήγηση έκτακτης προκαταβολής στον υπάλληλο κ. Δ.X.
6.       Έγκριση Εισήγησης και Πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής για τη χορήγηση Βοηθημάτων σχετικά με «εργοδοτικές- οικειοθελείς παροχές». -

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου