Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017

Ο συν.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΛΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ (εκπρόσωπος των εργαζομένων στο ΔΣ της ΕΕΣΣΤΥ) μας ενημέρωσε ότι την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 στις 09.30’ θα συνεδριάσει το ΔΣ της ΕΕΣΣΤΥ με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση Σχεδίου Προϋπολογισμού 2018. 2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Ελληνικής Εταιρείας Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.) της χρήσεως 2016 (4η εταιρική χρήση). 3. Έγκριση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της Ελληνικής Εταιρείας Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Α. Ε. (Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.) για το εξάμηνο της χρήσεως 2017 (5η εταιρική χρήση). 4. Νέα Διεύθυνση «Τεχνοοικονομικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης». 5. Χορήγηση έκτακτης προκαταβολής.. 6. Ενημέρωση για θέματα της εταιρείας. – (ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π.Ο.Σ.)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου