Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.

Ανακοίνωση του Πανελλήνιου Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. ΟΣΕ

Ανακοίνωση του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών ΟΣΕ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.

Ορθή επανακοινοποίηση ανακοίνωσης του Σ.Σ.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ